*Κείμενο που εστάλη στον Περιφερειάρχη, τους Αντιπεριφερειάρχες, τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας καθώς και στο Υπουργείο Πολιτισμού, ενόψει της αυριανής συζήτησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την έκδοση του Π.Δ. που διέπει τις επιτρεπόμενες ή μη δράσεις εντός του Ιερού και Αρχαιολογικού Χώρου των Μετεώρων.