''Ιερό πράγμα να τιμά κανείς τη μητέρα του. Ό καθένας έχει τη δική του μητέρα. Κοινή όμως μητέρα όλων η πατρίδα...''~ Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος
“Λυπάμαι διότι γηράσκω καί δέν θά ζήσω επί μακρόν διά νά ευγνωμονώ τόν Ελληνικόν Λαόν, τού οποίου ή αντίστασις έκρινε τόν 2ον Παγκόσμιον Πόλεμον.”

~ Ιωσήφ Σταλιν

 
 Χρόνια Πολλά Έλληνες! Διαφυλάξτε ότι μας έχει απομείνει, Πατρίδα, Θρησκεία, Ιδανικά, Ήθη και Έθιμα.