Ιστορία


Το ελληνικό έθνος δεν είναι πρόσφατη κατασκευή

Το ελληνικό έθνος δεν είναι πρόσφατη κατασκευή

26 Μαρτίου 2015
Α­πό­σπα­σμα α­πό το βι­βλί­ο του Μελέτη Μελετόπουλου, To ζήτημα του πατριωτισμού, το ο­ποί­ο κυ­κλο­φό­ρη­σε πέ­ρυ­σι α­πό τις εκ­δό­σεις Πα­πα­ζή­ση, δημοσιεύτηκε στο Άρδην τ. 84.
Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Ἀναστασίου Προ­η­γούμενος Ι. Μ. Με­γά­λου Με­τε­ώ­ρου: Δίκαιος ἔπαινος στούς ἥρωες τοῦ ’21

Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Ἀναστασίου Προ­η­γούμενος Ι. Μ. Με­γά­λου Με­τε­ώ­ρου: Δίκαιος ἔπαινος στούς ἥρωες τοῦ ’21

25 Μαρτίου 2015
Ὁ­μι­λί­α τοῦ
Προ­η­γου­μέ­νου Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Με­γά­λου Με­τε­ώ­ρου
Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου
Δη­μαρ­χεῖ­ο Ἀ­μα­ρου­σί­ου
Κυ­ρια­κή 20 Μαρ­τί­ου 2011
Το πνεύμα του Κολοκοτρώνη

Το πνεύμα του Κολοκοτρώνη

24 Μαρτίου 2015
Κι αν μας βρίζουν οι εχθροί μας λέγοντας μας ότι είμαστε λίγοι, θα τους αποδείξουμε ότι είμαστε σπάνιοι. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να σε καταπατήσει, όποιος κι αν είναι. Κανείς δεν μπορεί να σου απαγορεύσει να ζεις στην πατρίδα σου ελεύθερος, δίχως να υποστεί κόστος. Ό,τι και να πουν είμαστε ένας λαός με αξίες κι όχι ένα κράτος με αρχές.
Το εθνόσημο έγινε 40 χρονών

Το εθνόσημο έγινε 40 χρονών

26 Μαρτίου 2015
O γνωστός - άγνωστος δημιουργός του και η πορεία του εθνικού συμβόλου από την επανάσταση του '21 έως τις μέρες.
Σελίδα: 123456