Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας στὸ πλαίσιο τοῦ Πολυσυνεδρίου «Money Show, Athens 2014» ἔχει τὴν τιμὴ νὰ σᾶς προσκαλέσει στὴν ἐκδήλωση μὲ θέμα: «Γκρίκλις (Greeklish) – Ἡ Ἀχίλλειος πτέρνα τῆς γλώσσας μας;» ἡ ὁποία θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ Ξενοδοχεῖο «ΧΙΛΤΟΝ», στὴν αἴθουσα «ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 4-5-6» (ἡμιώροφος), τὸ Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 καὶ ὥρα 20.00 – 22.00.
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
20.00 - 20.20 : Βασίλειος Σηφακάκης, Φιλόλογος – Θεολόγος, Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ, μὲ θέμα: Γκρίκλις : ἡ ἀποδόμηση τῆς γλώσσας.
20.20 - 20.40 : Κωνσταντῖνος Βαλεοντῆς, Φυσικός-Ἠλεκτρονικός, Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Ὁρολογίας, (ΕΛ.ΕΤ.Ο), μὲ θέμα: Ἡ λατινογράφηση τῆς Νέας Ἑλληνικῆς.
20.40 - 21.00 : Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, Καθηγητὴς Γλωσσολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μὲ θέμα: Γκρίκλις: Θέσεις καὶ ἀντιθέσεις.
21.00 - 21.15 : Ἐρωτήσεις – συζήτηση.
Τὴν ἐκδήλωση θὰ συντονίσει ὁ Πρόεδρος τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, Βασίλειος Σηφακάκης.