Προκλήσεις-απειλές


Η Ελλάς θύει - Εποχή ομολογίας, αντίδρασης και αντίστασης!

Η Ελλάς θύει - Εποχή ομολογίας, αντίδρασης και αντίστασης!

18 Οκτωβρίου 2017
Αναμφίβολα η χώρα βρίσκεται στην κορύφωση της κρίσης που εδώ και δεκαετίες ξεκίνησε αργά και σταθερά να διαλύει τον κοινωνικό ιστό, τους παραδοσιακούς θεσμούς και το αξιακό σύστημα επί των οπoίων στηρίζεται.  Η οικονομική κατάρρευση, που εν τω μεταξύ προέκυψε, επέτεινε σίγουρα τις συνέπειες αλλά είναι η μία όψη της κρίσης.  Η άλλη, πότε αθέατη και πότε ορατή, είναι η ηθική, πνευματική και αξιακή κρίση. 
 
Σελίδα: 123456