Προκλήσεις-απειλές


Επίκαιρο κείμενο του  Άγιου της  Ελληνικής λογοτεχνίας  Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Επίκαιρο κείμενο του  Άγιου της  Ελληνικής λογοτεχνίας  Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

«Tὸ ἐκήρυξεν ὁ θεῖος Ὅμηρος πρὸἐτῶν τρισχιλίων: Εἷς οἰωνὸς ἄριστος !...
Εὗρεν εὐκαιρίαν νὰ βάλῃ εἰς τὸ στόμα τοῦἝκτορος ὅλην τὴν ἀηδίαν, ὅσην τοῦἐνέπνεον κατὰ βάθος οἰωνοὶ καὶ οἰωνοσκόποι, καίτοι, λόγῳ τοῦἐπικοῦἀξιώματος, ἦτο ἠναγκασμένος, ὁ θεσπέσιος...

Έκκληση Οικουμενικού Πατριάρχη για τις διώξεις Χριστιανικών χωρών της Μέσης Ανατολής

Έκκληση Οικουμενικού Πατριάρχη για τις διώξεις Χριστιανικών χωρών της Μέσης Ανατολής

Θα λάβουν το μήνυμα αυτοί που κρατάνε τις τύχες του κόσμου στα χέρια τους;

 

Σελίδα: 1234