Τον Ιούνιο του 1917 οι Γάλλοι έχουν εισβάλει σαν κατοχικός στρατός στην Ελλάδα για λογαριασμό της Αντάντ, καταλαμβάνουν όλη τη Θεσσαλία.
Ενα απόσπασμα ανεβαίνει στα Μετέωρα και τραβάει αρκετές φωτογραφίες... έπειτα ξεσπά ο Α΄παγκόσμιος πόλεμος.