2015 | Έτος Φ.Κόντογλου


Φώτης Κόντογλου: «Η μεγάλη κιβωτός της ελληνικής παράδοσης»

Φώτης Κόντογλου: «Η μεγάλη κιβωτός της ελληνικής παράδοσης»

28 Σεπτεμβρίου 2014
Μεγάλη κιβωτός της ελληνικής παράδοσης, τόσο στο γραπτό λόγο όσο και στις αγιογραφίες. Με σφοδρή και ιερή αντίθεση σε καθετί φράγκικο, σε κάθε τι μυξοευρωοπαικό. Επικαιρος και αναγκαίος όσο ποτέ!

2015 | Έτος Φ.Κόντογλου

8 Ιανουαρίου 2015
Σελίδα: 123456