Αγιοκατάταξη Γέροντος Γερασίμου Μικραγιαννανίτη [10 Ιανουαρίου 2023]

Την απόφαση να εγγράψει στο αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας τον Γέροντα Γεράσιμο Μικραγιαννανίτη, έλαβε πριν…