Μπορεί ένας; (Άγιος Μάρκος Ευγενικός)

”Πεπράκαμεν (πουλήσαμε) τήν πίστην ἡμῶν, ἀντηλλάξαμεν τῆ ἀσεβεία τήν εὐσέβειαν, προδόντες τήν καθαράν θυσίαν (τήν…