Αξιότιμοι κύριοι Σύμβουλοι,

- Τα Μετέωρα είναι ένα από τα μόλις 17 ελληνικά μνημεία που έχουν εγγραφεί στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.
- Είναι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ Μνημείο της Θεσσαλίας στον συγκεκριμένο Κατάλογο.
- Η UNESCO με περιοδικούς ελέγχους ή όταν ενημερωθεί καταλλήλως κρίνει το αν κάποιο από τα εγγεγραμμένα στον κατάλογο μνημεία πρέπει να διαγραφεί από αυτόν (Άρθρα 179,180 της Σύμβασης της UNESCO που έχει επικυρωθεί και από τη χώρα μας).
- Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ακόμη και ένα από τα κριτήρια που ενέταξαν το μνημείο στον Κατάλογο δεν πληρείται, το μνημείο διαγράφεται (P.192 της Σύμβασης). Τα κριτήρια αυτά μπορεί να είναι (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά): ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξηαπώλεια ιστορικής γνησιότηταςαπώλεια πολιτιστικής σημασίαςμείωση του βαθμού προστασίας του μνημείου κ.ά.
- Ήδη δυο φορές στο πρόσφατο παρελθόν η UNESCO προέβη στη διαγραφή μνημείων από τον Κατάλογο ενώ σήμερα τουλάχιστον τέσσερα χαρακτηρισμένα ως Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς βρίσκονται στη λίστα των επαπειλούμενων μνημείων, με το ερώτημα της διαγραφής. (Πηγή: http://whc.unesco.org/en/158/#some)

Μην επιτρέψετε να ενταχθεί στη σχετική προς διαγραφή λίστα και το μοναδικό θεσσαλικό μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Γνωμοδοτήστε θετικά στην έκδοση του Π.Δ.
 

Μετά τιμής

Δημήτριος Β. Λάσκος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
Εκπαιδευτικός, Υπ. Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών 


*Κείμενο που εστάλη στον Περιφερειάρχη, τους Αντιπεριφερειάρχες, τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας καθώς και στο Υπουργείο Πολιτισμού, ενόψει της συζήτησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την έκδοση του Π.Δ. που διέπει τις επιτρεπόμενες ή μη δράσεις εντός του Ιερού και Αρχαιολογικού Χώρου των Μετεώρων.