Οἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς κατά τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας

Ἀρ­χιμ. Ἀ­θα­να­σί­ου Ἀναστασίου
Προη­γου­μέ­νου Ἱ.Μ. Με­γά­λου Με­τε­ώ­ρου

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ:

Οἱ Δυνάμεις Τῆς Ψυχῆς Κατά Τούς Πατέρες Τῆς Ἐκκλησίας Μας by EpomeniToisAgPatrasi on Scribd