Σύγχρονοι Προβληματισμοί


Παρών ο Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος στο συλλαλητήριο για την Μακεδονία

Παρών ο Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος στο συλλαλητήριο για την Μακεδονία

30 Ιανουαρίου 2018

Ρω­τοῦν με­ρι­κοὶ γιὰ τὸν Ἀρ­χι­ε­πί­σκοπο καὶ τὶς δη­λώ­σεις του. Ὁ Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πός μας ἁ­πλὰ εἶπε ὅτι προ­τι­μάει αὐ­τὸς τὰ δύ­σκολα καὶ ὄχι τὰ εὔ­κολα. Δὲν εἶπε νὰ μὴν κά­νουμε ἐ­μεῖς τὰ εὔ­κολα.

Ἐ­μεῖς λοι­πὸν θὰ κά­νουμε ὡς λαὸς τὸ εὐ­λο­γη­μένο καὶ τόσο ὡ­ραῖο εὔ­κολο, τὸ νὰ βρε­θοῦμε ὅ­λοι μαζὶ καὶ νὰ συμ­βά­λουμε στὴ δυ­νατὴ φωνὴ τοῦ λαοῦ. Αὐτὸ εἶ­ναι πρά­γματι εὔ­κολο, ἀλλὰ πολὺ οὐ­σι­α­στικό.

Γιατί θα πάω στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία

Γιατί θα πάω στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία

28 Ιανουαρίου 2018
Ο Αντώνης Βγόντζας αναλύει τους οκτώ λόγους για τους οποίους θα πάει στο συλλαλητήριο για της Αθήνας
Σελίδα: 123456789101112