Ιερά Μητροπολίς Σταγών και Μετεώρων

ΠΑΣΧΑ 2021


Ποιμαντορική εγκύκλιος Ἀριθ. 33

    

        Πρὸς

        Τὸν ἱερὸν Κλῆρον, τὶς Μοναστικὲς Ἀδελφότητες καὶ τὸ

        Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς καθ’Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Ἀγαπητά μου παιδιὰ Χριστὸς Ἀνέστη !

Ἔφθασε ξανὰ τὸ Πάσχα, ἡ μεγαλύτερη ἑορτὴ τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Καθένας ἀπὸ μᾶς θὰ γευθεῖ τὴ χαρὰ τῆς ὄμορφης καὶ λαμπρῆς ἑορτῆς συμμετέχοντας σ᾿ αὐτὴν λαμβάνοντας τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ μας.

Μὲ τὴν Ἁγία Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ὁ θάνατος νικήθηκε. Τὸ κακὸ ἐξαφανίστηκε καὶ ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ ἐπιτέλους νὰ θεωθεῖ. Τὸ ἅγιον Φῶς ποὺ ἀνέτειλε ἀπὸ τὸν Πανάγιο Τάφο, πλημμυρίζει  ὁλόκληρη τὴν κτίση.

Αὐτὴ ἡ θεϊκὴ φωτοχυσία λούζει καὶ τὶς καρδιές μας μὲ τὴν βεβαιότητα, ὅτι ὁ Θεὸς μᾶς ἀγαπᾶ.

Αὐτὴ ἡ σιγουριὰ τῆς θεϊκῆς ἀγάπης γεννᾶ μέσα μας τὴν ἐλπίδα, ὅτι ὁ Θεὸς δὲν θὰ μᾶς ἐγκαταλέιψει, ἀλλὰ θὰ ἐπέμβει σωστικά, ὅπως πράττει κάθε φορά, ποὺ ζητᾶμε τὴ βοήθειά Του.


mitropolitis 2Νὰ εἶστε σίγουροι λοιπόν, ὅτι ὁ Θεὸς θὰ μᾶς λυτρώσει ἀπὸ τὸν μολυσμὸ ποὺ ταλανίζει τὴν ἀνθρωπότητα, «φιλότιμος γὰρ ὤν ὁ Δεσπότης».

Γι᾿ αὐτὸ προσευχηθεῖτε στὸν Χριστὸ καὶ τὴν Παναγία Μητέρα Του, μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς σας.

Ἀς παραδεχθοῦμε τὰ ἐλαττώματα μας καὶ μὲ τὴ Χάρι Του νὰ τὰ μετατρέψουμε σὲ προτερήματα.

Ἀς ζήσουμε εὐαγγελικὰ καὶ ὅλα θὰ διορθωθοῦν ἔστω καὶ τὴν τελευταία στιγμή, ἄλλωστε ὁ Θεὸς «δέχεται τὸν ἔσχατον καθάπερ καὶ τὸν πρῶτον˙ἀναπαύει τὸν τῆς ἐνδεκάτης, ὡς τὸν ἐργασάμενον ἀπὸ τῆς πρώτης˙καὶ τὸν ὕστερον ἐλεεῖ καὶ τὸν πρῶτον θεραπεύει˙ κακείνω δίδωσι…».

Ἀγαπητά μου παιδιὰ ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι,  

«Ἀνέστη Χριστὸς καὶ οὐδεὶς νεκρὸς ἐπὶ μνήματος»,

«Μηδεὶς φοβείσθω τὸν θάνατον· ἠλευθέρωσε γὰρ ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος».

 

Ἐν Καλαμπάκᾳ τῇ 2ᾳ Μαΐου 2021

Μετά πατρικῶν ἀναστασίμων εὐχῶν

† Ὁ Σταγῶν καί Μετεώρων ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ