Ἱ. Μονὴ Μεγάλου Μετεώρου
Θερινὸ ὡράριο: 9:00-17:00 Κάθε Τρίτη κλειστό
Χειμερινὸ ὡράριο: 9:00-16:00 Κάθε Τρίτη & Τετάρτη κλειστό


Ἱ. Μονὴ Βαρλαάμ
Θερινὸ ὡράριο: 9:00-16:00 Κάθε Παρασκευὴ κλειστό
Χειμερινὸ ὡράριο: 9:00-15:00 Κάθε Πέμπτη & Παρασκευὴ κλειστό

Ἱ. Μονὴ Ρουσάνου
Θερινὸ ὡράριο: 9:00-18:00 Κάθε Τετάρτη κλειστό
Χειμερινὸ ὡράριο: 9:00-14:00 Κάθε Τετάρτη κλειστό


 Ἱ. Μονὴ Ἁγίου Νικολάου Ἀναπαυσᾶ
Θερινὸ ὡράριο: 9:00-15:30 Κάθε Παρασκευὴ κλειστό
Χειμερινὸ ὡράριο: 9:00-14:00 Κάθε Παρασκευὴ κλειστό


Ἱ. Μονὴ Ἁγίας Τριάδος
Θερινὸ ὡράριο: 9:00-17:00 Κάθε Πέμπτη κλειστό
Χειμερινὸ ὡράριο: 10:00-16:00 Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη κλειστό
 

Ἱ. Μονὴ Ἁγίου Στεφάνου
Θερινὸ ὡράριο: 9:00-13:30 & 15:30-17:30 Κάθε Δευτέρα κλειστό
Χειμερινὸ ὡράριο: 9:30-13:00 & 15:00-17:00 Κάθε Δευτέρα κλειστό