Πνευματικά & άλλα


Ἀρχιμ. Ἀθαν. Ἀναστασίου: «Ἡ ἄρνηση τῆς κάρτας τοῦ πολίτη ὡς ὁμολογία πίστεως»

Ἀρχιμ. Ἀθαν. Ἀναστασίου: «Ἡ ἄρνηση τῆς κάρτας τοῦ πολίτη ὡς ὁμολογία πίστεως»

3 Μαρτίου 2016
Κυ­κλο­φό­ρη­σε ἀ­πό τήν Σύ­ναξη Ὀρ­θο­δό­ξων Ρω­μη­ῶν «ΦΩ­ΤΗΣ ΚΟΝ­ΤΟ­ΓΛΟΥ», τό ἔν­τυ­πο «Ἡ ἄρ­νη­ση τῆς κάρ­τας τοῦ πο­λί­τη ὡς ὁ­μο­λο­γί­α πί­στε­ως», πού ὑ­πο­γρά­φει ὁ Ἀρ­χιμ. Ἀ­θα­νά­σιος Ἀ­να­στα­σί­ου, Προ­η­γού­με­νος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Με­γά­λου Με­τε­ώ­ρου, Ἁ­γί­ων Με­τε­ώ­ρων.
Η θεία γέννηση κατά την ουράνια λογική (Αγίου Νικολάου Βελιμίριβιτς)

Η θεία γέννηση κατά την ουράνια λογική (Αγίου Νικολάου Βελιμίριβιτς)

2 Ιανουαρίου 2015
Μιά άλλη προσέγγιση των Χριστουγέννων, θα μας περιγράψει σ' αυτό τεύχος ο άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς.
 
Ἡ μονολόγιστη εὐχή τοῦ Ἰησοῦ, τοῦ Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου Μετεωρίτη

Ἡ μονολόγιστη εὐχή τοῦ Ἰησοῦ, τοῦ Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου Μετεωρίτη

21 Δεκεμβρίου 2013
Ἡ μονολόγιστη εὐχή τοῦ Ἰησοῦ
«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με»
στήν κατ’ ἰδίαν προσευχή τῶν πιστῶν

Το βιβλίο αποτελεί ένα εγχειρίδιο για προσευχή του Αρχιμανδρίτη Αθανασίου του Μετεωρίτη και εκδόθηκε από την Ιερά Μονή Αγ. Στεφάνου.
«Σε καιρούς χαλεπούς» - Μαρία Μουρζά

«Σε καιρούς χαλεπούς» - Μαρία Μουρζά

17 Νοεμβρίου 2015

Καὶ ξαφνικὰ ἕνα πρωῒ
βρεθήκαμε νὰ ἐπιλέγουν ἄλλοι γιὰ μᾶς.
Νὰ αποφασίζουν ἄλλοι γιὰ μᾶς.
Νὰ νοιάζονται
νὰ ἐκσυγχρονίσουν
ὄχι τὴ ζωή,
ἀλλὰ τὸ θάνατό μας.
Εις την Αγίαν Πεντηκοστήν, ομιλία του Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Εις την Αγίαν Πεντηκοστήν, ομιλία του Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου

9 Αυγούστου 2014

Εἰς τὴν Ἁγίαν Πεντηκοστήν, 
Καὶ διὰ τί σημεῖα νῦν οὐ γίνεται,

 καὶ ὅτι τὰ πραττόμενα 
καὶ λεγόμενα παρ' ἡμῶν ἀναγράφεται.

Η παρούσα ομιλία, εξεφωνήθη στην Αντιόχεια, ανήμερα της εορτής της Πεντηκοστής, από τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο.