Άγια Μετέωρα


Φωτογραφικό Οδοιπορικό στα Άγια Μετέωρα, δεκαετία του 80'

Φωτογραφικό Οδοιπορικό στα Άγια Μετέωρα, δεκαετία του 80'

8 Δεκεμβρίου 2014
Για τον καλλιτέχνη, τα Μετέωρα αποτελούν μια ξεχωριστή φυσιογνωμία επιβλητικού τοπίου και ορθόδοξης χριστιανικής λατρείας. Ο φωτογραφικός φακός του Κώστα Μπαλάφα μας μεταφέρει στα Μετέωρα μερικές δεκαετίες πριν...

Οι Άγιοι των Μετεώρων

Οι Άγιοι των Μετεώρων

2 Οκτωβρίου 2014

Η παρούσα διατριβή παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη μελέτη του βίου και της πολιτείας όλων των Μετεωρίτων Αγίων.
Η Μοναστική κοινωνία των Μετεώρων, αφιέρωμα από τη ΣΜΥ

Η Μοναστική κοινωνία των Μετεώρων, αφιέρωμα από τη ΣΜΥ

7 Οκτωβρίου 2014

Αφιέρωμα για την Μοναστική πολιτεία
των Αγίων Μετεώρων 
στην εφημερίδα της ΣΜΥ