Πάσχα


Τα Πάθη του Χριστού στη λαϊκή ποίηση  (Θρήνος της Παναγίας)

Τα Πάθη του Χριστού στη λαϊκή ποίηση (Θρήνος της Παναγίας)

30 Απριλίου 2021
Απ' τα δημοτικά τραγούδια ή μάλλον τα μοιρολόγια γύρω απ' τα πάθη του Κυρίου, το πιο μεγάλο κι' αξιόλογο ειν' αυτό, που θα δούμε παρακάτω και το οποίο είναι διαδωμένο σ' όλα τα μέρη της Ελλάδος με μεγάλες ή μικρές παραλλαγές.
Τό θαῦμα τοῦ Ἁγίου Φωτός

Τό θαῦμα τοῦ Ἁγίου Φωτός

1 Μαΐου 2021
Τό Ἅ­γιο Φῶς συμ­βο­λί­ζει ἀλ­λά καί ὑ­πεν­θυ­μί­ζει μέ θαυ­μα­τουρ­γι­κό τρό­πο τήν Ἀ­νά­στα­ση τοῦ Χρι­στοῦ. Εἶ­ναι ἕ­να θε­ό­σταλ­το θαῦ­μα διά μέ­σου τῶν αἰ­ώ­νων ἀ­πό τό Φῶς τοῦ κό­σμου, πού εἶ­ναι ὁ Χρι­στός, γιά τόν κό­σμο. Ἡ ἐ­πι­στή­μη δέν ἔ­χει τήν δυ­να­τό­τη­τα νά ἐ­ξη­γή­σει αὐ­τό τό με­γά­λο θαῦ­μα.
ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΘΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΘΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

30 Απριλίου 2021
Ἄς ὑμνήσουμε λοιπόν τόν σαρκωθέντα Κύριο, ἄς δοξάσουμε τόν σταυρωθέντα, ἄς εὐχαριστήσουμε τόν ἀναστάντα, γιά νά βγάλει καί μᾶς ἔξω ἀπό τό σκοτάδι τῶν ἁμαρτιῶν μας καί νά μᾶς καταστήσει κληρονόμους τῆς Βασιλείας Του.
Σελίδα: 1234567