Σημαντικές Εορτές


Ἀναφορά στό βίο καί τό ἔργο τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

Ἀναφορά στό βίο καί τό ἔργο τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

30 Ιανουαρίου 2016
Ἀναφορά στό βίο καί τό ἔργο τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τῶν φωτεινῶν ὁροσήμων τοῦ παγκοσμίου πολιτισμοῦ.
Κυριακή της Ορθοδοξίας: τι και γιατί  γιορτάζουμε;

Κυριακή της Ορθοδοξίας: τι και γιατί γιορτάζουμε;

1 Μαρτίου 2015
Tην πρώτη Kυριακή της M. Tεσσαρακοστής, η οποία ονομάζεται και Kυριακή της Oρθοδοξίας, γιορτάζεται με πανηγυρικό τρόπο η τελική νίκη των ιερών εικόνων, η διατήρηση δηλαδή της χρήσεώς τους στη λατρευτική πράξη. H αμφισβήτηση της σημασίας των εικόνων πήρε τη μορφή μιας δραματικής διαμάχης μεταξύ των εικονοφίλων και των εικονομάχων. Πρόκειται για την εποχή της εικονομαχίας. Διήρκεσε περίπου 120 χρόνια και κάλυψε τον 8ο και τον 9ο αιώνα μ.X. και χωρίζεται σε δύο φάσεις.
 
Οἱ παρακλητικοί κανόνες τῆς Θεοτόκου

Οἱ παρακλητικοί κανόνες τῆς Θεοτόκου

3 Αυγούστου 2015
Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς
Τα Εισόδια της Θεοτόκου

Τα Εισόδια της Θεοτόκου

21 Νοεμβρίου 2014
Μία από τις κυριότερες και μεγαλύτερες Θεομητορικές εορτές του έτους είναι τα «Εισόδια» της Θεοτόκου. Η Εκκλησία μας την τιμά στις 21 Νοεμβρίου, με ιδιαίτερη λαμπρότητα. Η σημασία της εορτής αυτής είναι μεγάλη και ιερή. Αποτελεί τήν βάση και την αρχή για όλη την μετέπειτα ζωή της Θεοτόκου.