Ψηφιακό Προσευχητάρι


Μέγας Κανών - Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης + Ἠχητικό MP3

Μέγας Κανών - Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης + Ἠχητικό MP3

1 Απριλίου 2020
Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης
ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ
«Ψυχή μου, ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις;»Παράκληση Αγίου Βησσαρίωνα

Παράκληση Αγίου Βησσαρίωνα

29 Μαρτίου 2020

Παρακλητικὸς Κανὼν εἰς τὸν Ἅγιον Βησσαρίωνα, Ἀρχιεπίσκοπον Λαρίσης, τὸν θαυματουργόν


Παράκληση Αγίας Βαρβάρας

Παράκληση Αγίας Βαρβάρας

1 Απριλίου 2020
Κανὼν Παρακλητικὸς εἰς τήν ἁγίαν Βαρβάραν τήν μεγαλομάρτυρα καὶ θαυματουργόν. 

 
Παράκληση Αγίου Χαραλάμπους ειδική για λοιμώδη νόσο

Παράκληση Αγίου Χαραλάμπους ειδική για λοιμώδη νόσο

31 Μαρτίου 2020
Κανὼν Παρακλητικὸς εἰς τὸν ἅγιον Χαραλάμπην τὸν ἱερομάρτυρα καὶ θαυματουργόν ειδική για λοιμώδη νόσο. 
Κανών Παρακλητικός και Ευχή δια την εκ του κορωνοϊού δοκιμασίαν

Κανών Παρακλητικός και Ευχή δια την εκ του κορωνοϊού δοκιμασίαν

27 Μαρτίου 2020
Κανών Παρακλητικός εις τον Φιλανθρωπότατον Υιόν του Θεού του Ζώντος Μόνου Νικητού του ιού της κορώνης.

Σελίδα: 12