Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν οι:


 
Καλύβας Γρηγόριος
    (Πρόεδρος)
        
Μπουλογεώργος Ευάγγελος
    (Αντιπρόεδρος)
 


Λάσκος Δημήτριος
    (Γραμματέας)
         
Καρανίκας Απόστολος
    (Ταμίας) 
   
Μαγκούρα Πηνελόπη
    (Υπεύθυνη επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων)
 Απόχας Θεόδωρος
    (Υπεύθυνος τομέα οργάνωσης και εκδηλώσεων)
Σκυλοδήμος Ηλίας
    (Υπεύθυνος τομέα εξ. συνεργασιών - διασυλλογικών δραστηριοτήτων και κινητοποιήσεων)