Χρονολόγιο Αγώνα


18 Σεπτεμβρίου του 1834. Η Αθήνα ονομάζεται πρωτεύουσα του Ελληνικού Κράτους

18 Σεπτεμβρίου του 1834. Η Αθήνα ονομάζεται πρωτεύουσα του Ελληνικού Κράτους

18 Σεπτεμβρίου 2021
«Η καθέδρα ημών μετατίθεται εκ Ναυπλίου εις Αθήνας (…), η πόλις Αθήναι θέλει επονομάζεσθαι απ’ εκείνης της ημέρας Βασιλική Καθέδρα και Πρωτεύουσα».
16 Σεπτεμβρίου 1462. Άλωση της Λέσβου

16 Σεπτεμβρίου 1462. Άλωση της Λέσβου

16 Σεπτεμβρίου 2021

Ο γενουάτης Νικόλαος Gattilusi παραδίδει υπό όρους το κάστρο της Μυτιλήνης στον σουλτάνο Μεχμέτ Β'. Οι Τούρκοι παρασπονδώντας ξεσπούν σε άγριες λεηλασίες και σφαγές των Ελλήνων κατοίκων.

14 Σεπτεμβρίου 1814. Ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας

14 Σεπτεμβρίου 1814. Ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας

14 Σεπτεμβρίου 2021
Ο ακριβής χρόνος ίδρυσης της Εταιρείας παραμένει ασαφής, αν και συχνά προβάλλεται ως επικρατέστερη ημερομηνία η 14η Σεπτεμβρίου 1814
17 Σεπτεμβρίου 1827. Η ναυμαχία της Σκάλας των Σαλώνων (Αγκάλης)

17 Σεπτεμβρίου 1827. Η ναυμαχία της Σκάλας των Σαλώνων (Αγκάλης)

17 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Άστιγξ, κυβερνήτης του πλοίου «Καρτερία», καταστρέφει τουλάχιστον τρία τουρκικά πλοία και κυριεύει τρία αυστριακά, που προμήθευαν τρόφιμα τους Τούρκους.
15-17 Σεπτεμβρίου 1821. Μάχη των Πέντε Πηγαδιών

15-17 Σεπτεμβρίου 1821. Μάχη των Πέντε Πηγαδιών

15 Σεπτεμβρίου 2021

Η Μάχη των Πέντε Πηγαδιών ήταν πολεμική εμπλοκή της επανάστασης του 1821 με νικηφόρα έκβαση για τους Σουλιώτες.

14 Σεπτεμβρίου 1829. Συνθήκη της Αδριανούπολης

14 Σεπτεμβρίου 1829. Συνθήκη της Αδριανούπολης

14 Σεπτεμβρίου 2021

Η Ρωσία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία υπογράφουν την Συνθήκη της Αδριανούπολης, η οποία τερματίζει το Ρωσοτουρκικό Πόλεμο. Με τη συνθήκη αυτή η Πύλη αναγνωρίζει τα προηγούμενα πρωτόκολλα και τις συνθήκες που αφορούν στο ελληνικό ζήτημα και αποδέχεται την αυτονομία της Ελλάδας.