11 Ιανουαρίου 1828
Ο Ιωάννης Καποδίστριας μεταφέρει την πρωτεύουσα της ελεύθερης Ελλάδας στην Αίγινα

Η Αίγινα υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα της νεώτερης Ελλάδας στο διάστημα από τον Ιανουάριο του 1828 ως τον Οκτώβριο του 1829.

Στις 26-1-1828 ο Ιωάννης Καποδίστριας εκλεγμένος Κυβερνήτης στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας (2-4-1827), ορκίστηκε στο Μητροπολιτικό ναό της Αίγινας, πρώτος Κυβερνήτης του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους.

Έχει προηγηθεί η Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας στις 2-4-1827 που έχει εκλέξει τον Ιωάννη Καποδίστρια Κυβερνήτη της Ελλάδας για επτά χρόνια, έχει ψηφίσει το Πολιτικό Σύνταγμα, και έχει διορίσει Αντικυβερνητική Επιτροπή (Πρωθυπουργεύοντες) τους: Γεώργιο Μαυρομιχάλη, Ιωαννούλη Νάκο και Ιωάννη Μιλαΐτη. Η διάρκεια ισχύος της Αντικυβερνητικής Επιτροπής έχει οριστεί μέχρι την άφιξη του Κυβερνήτη. Στην ίδια Εθνοσυνέλευση ορίζεται το Ναύπλιο ως καθέδρα της Κυβερνήσεως. Έτσι στις 4-5-1827 η Αντικυβερνητική Επιτροπή μεταβαίνει στο Ναύπλιο για να προετοιμάσει τα της έλευσης του Κυβερνήτη.

Στο Ναύπλιο όμως η κατάσταση είναι έκρυθμη. Οι ταραχές είναι συνήθεις,με τον εμφύλιο και τον κανονιοβολισμό της πόλης, (από τους Γρίβα, Στράτο, Φωτομάρα, μέσα από το Παλαμήδι και το Ιτς-Καλέ).

Την κατάσταση στο Ναύπλιο περιγράφει στα Στρατιωτικά Ενθυμήματα ο Ν. Κασομούλης:

“Εμβαίνοντες εις Ναύπλιον είδα, από το Σιντριβάνι κ’ εκείθεν προς την πύλην της Ξηράς, όλους τους δρόμους φραγμένους με οχυρώματα (από) πέτραις ή ξύλα. Τα παράθυρα των σπιτιών παρομοίως κτισμένα και με σκοπιαίς…

Και ενώ συνεδριάζει η Βουλή…

μία σφαίρα από το Παλαμήδι διευθυνθείσα επί του θόλου του καταστήματος και πεσούσα κατακάθετον, τρυπά τον θόλον, πίπτει εντός του Βουλευτικού, και τα τρίμματα των πετρών κτυπούν (δύο βουλευτές) τον μεν (Γεροθανάσην) θανατηφόρα (και απέθανεν μετά τρεις ημέρας) του δε (Γιαννάκην Χατζηπέτρου) τζακίζεται η χείρα, (και μένει έως την σήμερον σημειωμένος)”. (Ενθυμήματα Στρατιωτικά Ν. Κασομούλη).

Η Αντικυβερνητική Επιτροπή, κλεισμένη στο Μπούρτζι με τη συγκατάθεση της Βουλής αποφασίζει με το υπ’ αρ. Α΄ Ψήφισμα και το υπ’ αρ. 32 Προβούλευμα, τη μεταφορά της καθέδρας στην Αίγινα, όπου και μεταβαίνουν για την υποδοχή του Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος με τη σειρά του αναφέρει σε επιστολές προς τους φιλέλληνες ότι «η όποια υλική ή ηθική βοήθεια να έρχεται στην Αίγινα…».

Το επιβεβαιώνει στο φύλο 53 της “Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος”.

Εν Αιγίνη Τετάρτη 24 Αυγούστου 1827

Η Αντικυβερνητική Επιτροπή Διακηρύττει:

“Η πόλις του Ναυπλίου, μ’ όλον ότι κατευνάσθησαν ήδη αι εσχάτως κατά δυστυχίαν προκύψασαι ταραχαί, δεν είναι η καταλληλοτέρα θέσις δια τον μεγάλον αυτόν σκοπόν … δι’ αυτό τούτο κατά συγκατάθεσιν της Βουλής δυνάμει του υπ’ αρ. Α΄ Ψηφίσματος και του υπ’ αρ. 32 Προβουλεύματος απεφασίσθει η μετάβασις αυτής εις Αίγιναν, όπου και εκ των προλαβόντων και εκ των παρόντων, η Κυβέρνησις έχει όλην την βεβαιότητα, ότι θέλει δυνηθεί να φροντίσει ησύχως περί των μεγάλων συμφερόντων του Έθνους, ενώ θέλει ευρεθεί και εις θέσιν αρμοδιωτάτην, δια να εφορά και να συντελεί δραστηρίως εις τας πολεμικάς εργασίας όσον αύται ήθελον διαρκέσει…”

 

Οι συνθήκες ζωής αυτή την εποχή ήταν άθλιες. Στο σύνολό της, η Αίγινα, ήταν κακοκτισμένη με στενούς δρόμους και εκτός από λίγα μεγάλα σπίτια τα άλλα ήταν όλα καλύβες.

Μια μικρή εξαίρεση ήταν το λιμάνι. Εκεί μπορούσες να δεις σχετικά καλοφτιαγμένα μαγαζιά όπου έμποροι, πρόσφυγες από όλα τα μέρη της Ελλάδας (κυρίως Χιώτες), πουλούσαν τρόφιμα και είδη πολυτελείας από την Ευρώπη. Υπήρχαν ακόμα μερικά καφενεία, δύο ξενοδοχεία και ένα ζαχαροπλαστείο.

 

Στις 11 Ιανουαρίου το “Warspite” στο οποίο επέβαινε ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας Ιωάννης Καποδίστριας έφθασε το βράδυ στο λιμάνι της Αίγινας.

Στις 12 Ιανουαρίου τα ελληνικά πλοία, τα προσορμισμένα στο λιμάνι, το ρωσικό πολεμικό “Ελένη”, δύο γαλλικά πλοία, μια κορβέττα και η φρεγάτα “Ήρα”, όλες οι αρχές του νησιού με επί κεφαλής την Αντικυβερνητική Επιτροπή, όλος ο λαός της Αίγινας υποδέχτηκαν επίσημα τον πρώτο Κυβερνήτη. Η επίσημη έπαρση της ελληνικής σημαίας στην προκυμαία της Αίγινας και “αι πυροβολικαί αντιχαιρήσεις” όλων των πλοίων ελληνικών και ξένων, ήταν μια μεγάλη στιγμή για την Αίγινα, για τη χώρα. Η υποδοχή του Κυβερνήτη είχε ορισθεί στη Μητρόπολη, η οποία τότε χρησίμευε και ως έδρα του Βουλευτηρίου.

Εκεί θα ψαλλόταν η επίσημη δοξολογία. Ο Κυβερνήτης προσήλθε περιστοιχιμένος από στρατιωτικούς και υπαλλήλους και ακολουθούμενος από όλο το λαό του νησιού. Η Αντικυβερνητική Επιτροπή τον οδήγησε ν’ ανέβει στον “στολισμένον θρονίσκον” που είχαν ετοιμάσει. Ο Καποδίστριας αρνήθηκε, “έμεινεν εις το έδαφος, όρθιος και ασκεπής”. Με την άφιξή του ψάλθηκε δοξολογία προς τον Ύψιστο.

Ο Κυβερνήτης δεν ανέλαβε αμέσως τα καθήκοντά του. Στις 20 Ιανουαρίου εξέδωσε μια διακήρυξη προς τους Έλληνες, η οποία έχει καταχωρηθεί στη Γενική Εφημερίδα.

Ορκίστηκε στις 26 Ιανουαρίου στο ναό της Μητροπόλεως.