Διαβάζετε τώρα
15 Μαΐου 1821. Κήρυξη επανάστασης στην Άρτα

15 Μαΐου 1821. Κήρυξη επανάστασης στην Άρτα

Κήρυξη επανάστασης
στο Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου
του Βουργαρελίου Άρτας

 «Άρτα, παραμοναί του 1821. Επλησίαζον να κλείσουν τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς του λαού της Άρτης.

Τα κηρύγματα του Ρήγα Φεραίου ξυπνούν τους λαούς της Βαλκανικής και η ίδρυσις της Φιλικής Εταιρείας από τον Κομποταίον Νικόλαον Σκουφά και τους άλλους πατριδολάτρας Έλληνας, προετοιμάζει με το μυστικόν της, ψυχάς και σώματα δια την μεγάλην εξέγερσιν.

Είμεθα στο 1818. Το μυστικόν της Εταιρείας αυτής, από τας πρώτας ημέρας της, φθάνει εις την Άρτα και πρώτοι το πληροφορούνται οι Μοστραίοι, ο Γώγος Μπακόλας, ο Γεώργιος Τσαρακλής, ο Γιάννης Μακρυγιάννης, οι αδελφοί Κοτελίδα, ο Οικονόμου από την Σκουληκαριά και ένας άλλος μικρός αριθμός Αρτινών. Με το μήνυμα τούτο αρχίζει η ετοιμασία των σκλάβων δια το ξεσήκωμα. Όλοι οι μυηθέντες συγκεντρώνουν τώρα όπλα, βόλια, γιαταγάνια και κρυφά τα βγάζουν έξω από την πόλιν. Δια τον σκοπόν αυτόν κινούνται, ο Αναστάσιος Χαβέλας εις το Κομπότι, οι Κοσσυβακαίοι και Αναγνώστης Λαβδαριάς εις το Ραδοβύζι, ο Νικόλας Γαρουφαλιάς εις τον Κάμπο, το ίδιο ο Οικονόμος της Μητροπόλεως και ο Γιάννης Μακρυγιάννης μέσα από την Άρτα.

Την άνοιξιν του 1821 είναι όλα έτοιμα εις την επαρχίαν της Άρτης. Συνέβη κατά την ιδίαν εποχήν, ο Σκουληκαρίτης οπλαρχηγός Γεώργιος Καραϊσκάκης, να περάση από την Λευκάδα εις το Ξηρόμερο, το Ραδοβύζι, τα Τζουμέρκα και να φθάση εις τους Μελισσουργούς. Είχε εντολήν από την συνέλευσιν των οπλαρχηγών εις την Λευκάδα, να ξεσηκώσει την επαρχίαν της Άρτης και να συγκροτήση επαναστατικόν σώμα ανδρών.

Εις το Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Βουργαρελίου, την 15ην Μαίου 1821 κηρύσσουν την Επανάστασιν της Άρτης».

Η Μονή αυτή, κτισμένη στο χωριό Βουργαρέλι των Τζουμέρκων, δίκαια χαρακτηρίσθηκε ως η Αγία Λαύρα της Ηπείρου, αφού όχι μόνο προεπαναστατικά αποτελούσε το καταφύγιο κλεφτών και αρματολών, αλλά και σ’ αυτό συγκεντρωμένοι οι οπλαρχηγοί των Τζουμέρκων και των Ραδοβυζίων, υπό τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, ύψωσαν τη σημαία της επανάστασης του 1821 στην περιοχή, με τις ευλογίες του ηγουμένου Χριστοφόρου, στις 15 Μαϊου.

Η συμβολή της επαρχίας της Άρτας κατά το πρώτο αυτό έτος του πολέμου, υπήρξε σημαντική. Κράτησε γερά, διά των αγωνιστών της, τα τουρκικά στίφη, μακριά από τις επαναστατικές εστίες της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Χωρίς τον φραγμό αυτό τον οποίο έστησε στο Μακρυνόρος και στο Σταυρό Θεοδωριάνων, δεν γνωρίζουμε ποιά θα ήταν η εξέλιξη της επανάστασης στη Νότια Ελλάδα.

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.