Διαβάζετε τώρα
Μαρτυρίες πού συγκλονίζουν….

Μαρτυρίες πού συγκλονίζουν….

Ὁ Τοῦρκος συγγραφέας καί διακεκριμένος δημοσιογράφος Falih Rifki Atay στό βιβλίο του ‘Τσάνκαγια΄ γράφει: « Ἦταν ἡ μέρα τῆς Μεγάλης Φωτιᾶς… Ὁ κόσμος ἔτρεχε πρός τήν παραλία… Κάποιοι ἔπεφταν στήν θάλασσα γιά νά κρατηθοῦν ἀπό τίς βάρκες… Ἡ Σμύρνη καιγόταν καί μαζί της… Οἱ ἄνθρωποι τῶν πρώτων πολιτισμῶν, ἐκεῖνοι πού ἔζησαν τόν Μεσαίωνα μέ τούς μουσουλμάνους, ἐκεῖνοι πού ζοῦσαν στήν πατρίδα τους καί στά σπίτια τους μέ ἄνεση, ἐκεῖνοι πού κρατοῦσαν τό ἐμπόριο καί τή γεωργία τῆς Σμύρνης καί ὅλης τῆς Δυτικῆς Ἀνατολίας καί ὁλόκληρη τήν οἰκονομία της, ἐκεῖνοι πού ζοῦσαν σέ παλάτια, κονάκια καί τσιφλίκια, τώρα, τόν εἰκοστό δεύτερο χρόνο τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνα, πεθαίνουν γιά ἕνα κομμάτι βάρκας νά τούς μεταφέρει μακριά γιά πάντα…».

René Pyo, στό βιβλίο του «Ὁ Θάνατος τῆς Σμύρνης», ἀναφέρει: “Γυναῖκες ἀτιμάζονταν μπροστά στά μάτια τῶν γονιῶν καί τῶν συζύγων τους. Ἕνας Ἕλληνας εἶδε τή σφαγή τοῦ πατέρα του καί τόν βιασμό τῆς κόρης του. Καί ἀκόμη, ντοπαρισμένοι Τοῦρκοι στρατιῶτες ἅρπαζαν ἀπό τίς ἀγκαλιές μητέρων τά παιδιά τους, τά ξεκοίλιαζαν καί τά πετούσανε μισοπεθαμένα στά πόδια τους”.

Ὁ Γάλλος ἱστορικός Édouard Drio γράφει: “Χιλιάδες δυστυχῶν ὑπάρξεων συσσωρευμέναι κατά μῆκος τῆς προκυμαίας ἐρρίφθησαν εἰς τήν θάλασσαν. Εἰς μέγα μῆκος τοῦ λιμένος ἑκατοντάδες πτωμάτων εἶχον πληρώσει τήν θάλασσαν, ὥστε νά ἠμπορεῖ κανείς νά βαδίσει ἐπάνω εἰς αὐτά. Καί τούς ἐπιπλέοντας ἀπετελείωναν οἱ Τοῦρκοι μέ σπαθιά καί ξύλα… Ποῖος θά περιγράψει τάς φρικαλέας σκηνάς; Ἀναρίθμητοι ὑπάρξεις, πρό παντός γυναῖκες, παιδιά καί γέροντες, ἐσφάγησαν ἐν μέσῳ αἰσχίστων θηριωδιῶν…”.

Ernest Hemingway, Nομπελίστας συγγραφέας καί πολεμικός ἀνταποκριτής τῆς ἐφημερίδας Toronto Star γράφει: «Εἴχαμε ρητές ἐντολές νά μήν ἐπέμβουμε, νά μή βοηθήσουμε… Τό πλοῖο μας εἶχε τόση δύναμη πού θά μπορούσαμε νά βομβαρδίσουμε ὅλη τή Σμύρνη καί νά σταματήσουμε τό μακελειό, ἀλλά ἡ ἐντολή ἦταν νά μήν κάνουμε τίποτα… Τό χειρότερο, εἶπε, ἦταν οἱ γυναῖκες μέ τά νεκρά παιδιά. Δέ μπορούσαμε νά τίς πείσουμε νά μᾶς δώσουν τά πεθαμένα παιδιά τους. Εἶχαν τά παιδιά τους, νεκρά ἀκόμα καί ἕξι μέρες, ἀλλά δέν τά ἐγκατέλειπαν».

 

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.