Ιστορία


Τα Άγια Μετέωρα. Ιστορικό χρονικό της μετεωρίτικης μοναχοπολιτείας

Τα Άγια Μετέωρα. Ιστορικό χρονικό της μετεωρίτικης μοναχοπολιτείας

3 Οκτωβρίου 2014
Tα Μετέωρα, η «θηβαΐδα» των Σταγών, όπως εύστοχα αποκλήθηκαν, αποτελούν το μεγαλύτερο και σημαντικότερο μετά το Αγιον Όρος μοναστικό συγκρότημα του ελλαδικού χώρου.
Στο βορειοδυτικό άκρο της θεσσαλικής γης, ανάμεσα στους θεόρατους ορεινούς όγκους της Πίνδου και των Αντιχασίων, κοντά στην αγκαλιά του Πηνειού, συντροφευμένοι, από τα πανάρχαια χρόνια, από τις νύμφες των ελληνικών δρυμών και ποταμών, τις δρυάδες και ναϊάδες, υψώνονται σιωπηλοί κι ακίνητοι οι πέτρινοι γίγαντες των Μετεώρων...
Η Αγία Λιθόπολη των Σταγών

Η Αγία Λιθόπολη των Σταγών

Στε­φα­νω­μέ­νη μέ τά πα­μπά­λαι­α μo­να­στή­ρι­α της, πού κρα­τοῦν ἀ­κό­μη ἔ­ντo­νo τό Βυ­ζα­ντι­νό χρῶ­μα καί τήν ὀρ­θό­δο­ξη πα­ρά­δo­ση, ἡ  ἁ­γί­α λι­θό­πο­λη τῶν Στα­γῶν ἀ­πο­τε­λεῖ μι­ά ἀ­πεί­ρα­χτη ἀ­π' τόν χρό­νο βυ­ζα­ντι­νή γω­νι­ά, μι­ά ἀ­κρό­πο­λη τo­ῦ πνεύ­μα­τος, πού ἀ­μύ­νε­ται μέ τήν σι­ω­πη­λή της ζω­ή στά ὑ­λι­στι­κά ρεύ­μα­τα τῶν ἐ­πο­χῶν.