Χριστούγεννα


Χριστούγεννα μὲ τὸν Παπαδιαμάντη τοῦ Σαράντου Ἰ. Καργάκου

Χριστούγεννα μὲ τὸν Παπαδιαμάντη τοῦ Σαράντου Ἰ. Καργάκου

25 Δεκεμβρίου 2015
Ἔχει γίνει λογοτεχνικὸ ἔθιμο: Δὲν γίνονται Χριστούγεννα χωρὶς Παπαδιαμάντη. Ὅμοια καὶ Πάσχα. Ὅσα χρόνια ἀρθρογραφῶ στὴν ἱστορικότερη ἐφημερίδα τῆς χώρας, τὴν «Ἑστία», πάντα κατὰ τὴν πανέορτη διάρκεια τοῦ
12ημέρου ἀφιερώνω τὰ ἄρθρα μου στὸν Σκιαθίτη συγγραφέα, δείχνοντας μὲ συνεχεῖς ἀναφορὲς στὸ ἔργο του, πόσο ἰδιόμορφη ἦταν ἡ προσωπικότητά του καὶ πόσο περίπλοκος, γριφώδης καὶ αἰνιγματικὸς ἦταν ὁ χαρακτήρας του.
Ὁ Παπαδιαμάντης ἦταν ἐκλεκτικὸς τόσο στὶς σχέσεις καὶ στὶς σκέψεις ὅσο καὶ στὴν τροφικὴ δίαιτά του.
Η Απόδοση της γέννησης του Χριστού στην Ορθόδοξη αγιογραφία.

Η Απόδοση της γέννησης του Χριστού στην Ορθόδοξη αγιογραφία.

12 Δεκεμβρίου 2014
Ενόψει της μεγάλης Δεσποτικής εορτής των Χριστουγέννων, αξίζει νομίζουμε, να τονίζουμε τα χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στην αυθεντική απεικόνιση της Γέννησης του Χριστού που στηρίζεται στη μαρτυρία της Αγίας Γραφής και της παραδόσεως της εκκλησίας μας καθώς και στην πλούσια λειτουργική υμνολογία της εορτής των Χριστουγέννων.

Φ. Κόντογλου: Μέγα μάθημα της ταπείνωσης είναι για μας η Γέννηση του Χριστού.

25 Δεκεμβρίου 2015
Πού γεννήθηκε; Μέσα σε μια φάτνη,σ’ ένα παχνί να πούμε καλύτερα,για να νοιώσουμε βαθύτερα την ανείπωτη συγκατάβαση του Θεού,γιατί τ’ αρχαία λόγια κάνουνε να φαίνουνται στα μάτια μας πλούσια και τα φτωχά πράγματα.
Παραμονή Χριστουγέννων του Γρηγορίου Ξενόπουλου

Παραμονή Χριστουγέννων του Γρηγορίου Ξενόπουλου

24 Δεκεμβρίου 2015
Αστείο Χριστουγεννιάτικο διήγημα του γνωστού συγγραφέα Γρηγορίου Ξενόπουλου.
Η Σαρακοστή των Χριστουγέννων

Η Σαρακοστή των Χριστουγέννων

15 Νοεμβρίου 2014
Ἡ νη­στεί­α τῶν Χρι­στου­γέν­νων εἶ­ναι ἡ δεύ­τε­ρη μα­κρά πε­ρί­ο­δος νη­στεί­ας με­τά τήν Με­γά­λη Τεσ­σα­ρα­κο­στή, δέν ἔ­χει ὅ­μως τήν αὐ­στη­ρό­τη­τα αὐ­τῆς. Ὁ λα­ός τήν ὀ­νο­μά­ζει καί «σα­ραν­τά­με­ρο». Ἀρ­χί­ζει στίς 15 Νο­εμ­βρί­ου καί λή­γει στίς 24 Δε­κεμ­βρί­ου. Κα­τά τήν διά­ρκειά της τε­λεῖ­ται κα­θη­με­ρι­νά ἡ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α, τό γνω­στό «σα­ραν­τα­λεί­τουρ­γο».