Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν οι:


 
Καλύβας Γρηγόριος
    (Πρόεδρος)
        
Μπουλογεώργος Ευάγγελος
    (Αντιπρόεδρος)
 


Λάσκος Δημήτριος
    (Γραμματέας)
         
Καρανίκας Απόστολος
    (Ταμίας) 
Αδάμος Κωνσταντίνος
    (Mέλος)
Μαρία-Σίλι Αθανασούλα
    (Mέλος)
Σκυλοδήμος Ηλίας
    (Mέλος)