Ώρες Επισκέψεως

Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Θερινό ωράριο
9:00-17:00
Κάθε Τρίτη κλειστό

Χειμερινό ωράριο
9:00-16:00
Κάθε Τρίτη & Τετάρτη κλειστό

Ι.Μ. Βαρλαάμ

Ι.Μ. Βαρλαάμ

Θερινό ωράριο
9:00-16:00
Κάθε Παρασκευή κλειστό

Χειμερινό ωράριο
9:00-15:00
Κάθε Πέμπτη & Παρασκευή κλειστό

Ι.Μ. Ρουσάνου

Ι.Μ. Ρουσάνου

Θερινό ωράριο
9:00-18:00
Κάθε Τετάρτη κλειστό

Χειμερινό ωράριο
9:00-14:00
Κάθε Τετάρτη κλειστό

Ι.Μ. Αγ.Νικολάου Αναπαυσά

Ι.Μ. Αγ.Νικολάου Αναπαυσά

Θερινό ωράριο
9:00-15:30
Κάθε Παρασκευή κλειστό

Χειμερινό ωράριο
9:00-14:00
Κάθε Παρασκευή κλειστό

Ι.Μ. Αγίας Τριάδος

Ι.Μ. Αγίας Τριάδος

Θερινό ωράριο
9:00-17:00
Κάθε Πέμπτη κλειστό

Χειμερινό ωράριο
10:00-16:00
Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη κλειστό

Ι.Μ. Αγ.Στεφάνου

Ι.Μ. Αγ.Στεφάνου

Θερινό ωράριο
9:00-13:30 & 15:30-17:30
Κάθε Δευτέρα κλειστό

Χειμερινό ωράριο
9:30-13:00 & 15:00-17:00
Κάθε Δευτέρα κλειστό