Διαβάζετε τώρα
Χριστός Ἀνέστη

Χριστός Ἀνέστη

 

Ὁ Ἀναστηθεὶς Χριστὸς ἐμφορεῖται ἀπὸ ἄπειρη καὶ ἐκστατικὴ ἀγάπη, «κενοῦται», ἐξέρχεται ἀπὸ τὸν ἑαυτό του

καὶ ζητεῖ νὰ ἑνωθεῖ μὲ τὴ φθαρτὴ φύση τῶν πλασμάτων Του.

Ἡ «χριστοποίηση» τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελεῖ τὴ μόνη ἀληθινὴ δυνατότητα τοῦ εἶναι μας!

Εἶναι ἡ ματωμένη ὁδὸς ποὺ περνᾶ ἀπὸ τὴ Βηθλεέμ, τὸ Γολγοθᾶ καὶ τὴν τριήμερον ἔγερσιν, δειχνοντάς μας τὸ δρόμο, τὴν ὄντως ἔξοδο ἀπὸ τὸ σκοτεινὸ σπήλαιο…

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.