Μεγάλη Εβδομάδα

Ὁμιλία εἰς τὰ Βάϊα

Ἄς εἶναι ἀκράτητη ἡ χαρά σου, θυγατέρα τῆς Σιών, εὐχαριστήσου κι ἀναγάλλιασε, ὁλόκληρη τοῦ Χριστοῦ…

Μεγάλη Παρασκευή – Συνάντηση της Παναγίας με τη μητέρα του Ιούδα

Με αργό το βήμα η Παναγιά, με αμέτρητο τον πόνο, την νύχτα από τον Γολγοθά…

“Ο τυφλός προ του Σταυρού”

Τι είν’ η βοή στο Γολγοθά που κόσμος τρέχει απάνω; -Πηγαίνουν να σταυρώσουν δυο μαζί…

ΕΘΙΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΛΑΣ

ΕΘΙΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΛΑΣ Η Μεγάλη Εβδομάδα ή Εβδομάδα των Παθών, ή κατά το επισηµότερο Αγία…

Τό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου

Τό Εὐχέλαιο ἀνήκει στά Ἱερά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας καί μάλιστα σέ ἐκεῖνα πού χαρακτηρίζονται…

ΟΣΙΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ Η ΥΜΝΟΓΡΑΦΟΣ

Μια σπουδαία μορφή που έλαμψε στο πνευματικό στερέωμα του Βυζαντίου και έζησε στα χρόνια της…

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ α΄ του Λαζάρου Το Σάββατο του Λαζάρου…

Πάσχα στο στρατόπεδο

Δυο χρόνια μετά το θάνατο του Στάλιν, την εποχή του Κρουτσώφ, δειλά δειλά είχε αρχίσει…

Μεγάλη Παρασκευή

Τό πρω­ί τῆς Με­γά­λης Πα­ρα­σκευ­ῆς, ἀν­τί τῆς Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας –εἶ­ναι μί­α ἀ­πό τίς τρεῖς ἡ­μέ­ρες…

Με­γά­λη Πέμ­πτη βρά­δυ

Τήν Μ. Πέμ­πτη τό βρά­δυ ψάλ­λε­ται ὁ πο­λύ­ω­ρος Ὄρ­θρος τῆς Μ. Πα­ρα­σκευ­ῆς πού εἶ­ναι πιό…