π. Αθανάσιος Μυτιληναίος

Τα λείψανα των αγίων (Κυριακή των Αγίων Πάντων)

Σήμερα, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας τιμά πάντας τους αγίους, τους γνησίους φίλους του Θεού και…

Εις την δεύτερην ημέραν των Χριστουγέννων

Οι πρώτοι μάρτυρες θεαταί της Ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου     Η αγάπη του Θεού μάς έφερε…