π. Αθανάσιος Μυτιληναίος

Εις την δεύτερην ημέραν των Χριστουγέννων

Οι πρώτοι μάρτυρες θεαταί της Ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου     Η αγάπη του Θεού μάς έφερε…