Διαβάζετε τώρα
Πορίσματα Ημερίδας: «Στις παρυφές των Μετεώρων – Ο φυσικός και πολιτιστικός πλούτος της περιοχής των Χασίων»

Πορίσματα Ημερίδας: «Στις παρυφές των Μετεώρων – Ο φυσικός και πολιτιστικός πλούτος της περιοχής των Χασίων»

Το Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ο Σύλλογός μας «ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΛΙΘΟΠΟΛΙΣ» σε συνεργασία με τον ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ πραγματοποίησε ειδική επιστημονική ημερίδα με θέμα «Στις παρυφές των Μετεώρων – Ο φυσικός και πολιτιστικός πλούτος της περιοχής των Χασίων» που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του κέντρου αναψυχής Αγίου Θεοδοσίου στο πλαίσιο του Ανταμώματος Χασιωτών.

Σκοπός της πρωτοβουλίας ήταν:

Να παρουσιασθεί ο μνημειακός πλούτος της περιοχής των Χασίων και η ανάγκη για την διατήρηση, ανάδειξη και προβολή του

Να προβληθούν οι αξίες και τα μηνύματα που εμπεριέχουν και μεταφέρουν αυτά τα μνημεία της τοπικής μας πολιτιστικής κληρονομιάς και να αναδειχθούν τρόποι οικειοποίσης και αφομοίωσης αυτών των αξιών από την κοινωνία

Nα αναδειχθεί το πλούσιο φυσικό, πολιτισμικό και πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής υπό το πρίσμα της εγγενούς σχέσης μεταξύ πολιτιστικής κληρονομιάς και βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης – πρότυπο.

Να τονιστεί η καίρια και διακριτή συμβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στη συμμετοχική κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, και να διερευνηθούν νέοι τρόποι και πρακτικές στο επίπεδο χάραξης και εφαρμογής δημόσιας πολιτικής, καθώς και καινοτόμοι τρόποι λειτουργίας.

Να προωθηθεί το αίτημα για την υιοθέτηση μιας μακροπρόθεσμης προσέγγισης της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πόρου και προϋπόθεσης για μια «έξυπνη», διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Επιπλέον η ημερίδα μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ τοπικών φορέων χάραξης πολιτικής, ερευνητών,οργανισμών, κοινωνικών και παραγωγικών φορέων και επαγγελματιών, στον ρόλο που μπορεί να έχουν το τοπικό και φυσικό απόθεμα, η πολιτιστική κληρονομιά με σκοπό να συμβάλει στην αναγνώριση και την καλύτερη κατανόηση της αξίας και του ρόλου της πολιτιστικής κληρονομιάς στο ευρύτερο πλαίσιο της βιωσιμότητας, κυρίως ως τρόπου ανταπόκρισης στις τρέχουσες κοινωνικές προκλήσεις.

Στην ευαισθητοποίηση σχετικά με το ευρύ φάσμα των ωφελειών που προκύπτουν από την οργανική ένταξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές πολιτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και στα σχετικά προγράμματα.

Στην εισήγησή της με θέμα «ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΕΤΕΩΡΑ» η εισηγήτρια κυρία Μαντζανά (Αρχαιολόγος – Διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Τρικάλων) παρουσίασε τον πολιτιστικό πλούτο της περιοχής των Χασίων και τόνισε την ανάγκη για την διαφύλαξη και την ανάδειξή του. Αναφέρθηκε στην αισθητική αξία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε μνημείου, καθώς και στην φροντίδα που επιδεικνύει γι’ αυτά η Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων. Υπογράμμισε δε την αναπτυξιακή προοπτική που προσφέρει για την περιοχή η πολιτιστική αυτή κληρονομιά.

Οι εισηγητές της δεύτερης εισήγησης Δήμητρα Βλαχάβα και Σοφία Φαραζούμη (Αρχιτέκτονες – Μηχανικοί) παρουσίασαν την μελέτη αναστύλωσης του σπηλαιώδους μονυδρίου Αγίου Νικολάου Γάβρου. Μία αναστύλωση που θα ξαναδώσει ζωή στο ίδιο το μνημείο και ταυτόχρονα θα αναζωογονήσει και την ευρύτερη περιοχή.

Τέλος ο τρίτος εισηγητής Γρηγόρης Γ. Καλύβας (πρόεδρος του Συλλόγου «ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΛΙΘΟΠΟΛΙΣ») παρουσίασε το θέμα «ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΧΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΠΑΠΤΥΞΗ» τονίζοντας την ανάγκη σχεδιασμού και στρατηγικών που θα στηρίζει το τοπικό σχέδιο ανάπτυξης στην αξιοποίηση των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων.

Αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις όπως :όραμα για την περιοχή, συμφωνία των τοπικών φορέων για το είδος της ζητούμενης ανάπτυξης, στόχοι, πολιτικές – δομές – θεσμικό πλαίσιο, μέσα – προγράμματα ανάπτυξης, πόροι, ολοκληρωμένος και διεπιστημονικός σχεδιασμός, διαφοροποίηση στην παραγωγή, στην οργάνωση, στη δράση, στη σκέψη.

Με βάση τα παραπάνω, οι εργασίες της ημερίδας ανέδειξαν την ανάγκη ότι πρέπει οι τοπικές κοινωνίες να ενεργοποιήσουν τις δυνάμεις τους στη λήψη πρωτοβουλιών, καθώς εκτιμούμε ότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν λογίζεται απλώς ως ένα πολύτιμο απόθεμα που διαφυλάττουμε και συντηρούμε, αλλά ως ένα σύνολο πόρων που αναδεικνύουμε και αξιοποιούμε, καθώς και ως κινητήριος δύναμη για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

Ο Δήμος Καλαμπάκας, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων και ο Σύλλογος «ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΛΙΘΟΠΟΛΙΣ», μετά και την επιτυχία της αποψινής ημερίδας, σε συνεργασία και με άλλους τοπικούς, κοινωνικούς, παραγωγικούς και πολιτιστικούς φορείς θα συνεχίσει να λαμβάνει ανάλογες πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση.

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.