χρονολόγιο

8/21 Φεβρουαρίου 1921. Η συνδιάσκεψη του Λονδίνου για την αναθεώρηση της Συνθήκης των Σεβρών

Ο Βενιζέλος όταν έχασε τις εκλογές Νοέμβριου 1920 έφυγε στην Ευρώπη. Σε συναντήσεις που είχε…