Δημήτριος Σοφιανός

Η Σκήτη της Δούπιανης στα Μετέωρα

Δημήτριος Σοφιανός, Η Σκήτη της Δούπιανης στα Μετέωρα

Μία μικρή αναφορά στον Ναό της Θεοτόκου της Δούπιανης που πανηγυρίζει σήμερα…   Γύρω στα…