Ιερός χώρος

Άγια Μετέωρα, ενιαίος Ιερός Χώρος

Τα Μετέωρα, ως χώρος και ως έννοια, αποτελούν μια ενότητα πολυδιάστατη. Η μοναχική παράδοση, ο…