Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου

Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου

π. Επιφανίου Θεοδωροπούλου Ὡς εἰπωμεν, ἡ περίοδος τοῦ Τριῳδίου περιλαμβάνει ἐν ἀρχῇ, ὡς στάδιον προπαρασκευῆς,…