Κυριακή της Απόκρεω

Κυριακή της Απόκρεω: Αγάπη ναι, αλλά πoιά αγάπη;

Πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός «ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε» (Ματθ. κε’…