Κυριακή Τυρινής

Τα πνευματικά όπλα του Χριστιανού (Κυριακή της Τυροφάγου)

+Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης ΑΥΡΙΟ, αγαπητοί μου, αρχίζει η αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, που διαρκεί…