μυστηρια της Εκκλησίας

Τό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου

Τό Εὐχέλαιο ἀνήκει στά Ἱερά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας καί μάλιστα σέ ἐκεῖνα πού χαρακτηρίζονται…