Τέχνη – Αρχιτεκτονική Μετεώρων

Οι τοιχογραφίες των μονών των Μετεώρων

Στις Μονές των Μετεώρων διασώζεται σήμερα η θρησκεία μας και η εξ αυτής πνευματική παράδοσις.…