τριώδιο

Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου

π. Επιφανίου Θεοδωροπούλου Ὡς εἰπωμεν, ἡ περίοδος τοῦ Τριῳδίου περιλαμβάνει ἐν ἀρχῇ, ὡς στάδιον προπαρασκευῆς,…

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΤΡΙΩΔΙΟ

«ΜΗ ΚΑΘΕΥΔΟΜΕΝ, ΑΛΛΑ ΓΡΗΓΟΡΩΜΕΝ ΚΑΙ ΝΗΦΩΜΕΝ»! (Νοητή περιδιάβαση στο Άγιο Τριώδιο, στην ιερότερη και κατανυκτικότερη…