Διαβάζετε τώρα
Ἡμερίδα μέ θέμα: Μετανθρωπισμός, ἀπειλή γιά τὸν ἄνθρωπο

Ἡμερίδα μέ θέμα: Μετανθρωπισμός, ἀπειλή γιά τὸν ἄνθρωπο

  • ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετανθρωπισμός, ἀπειλή γιά τόν ἄνθρωπο

Κυριακή 22 Ἰανουαρίου 2023 καί ὥρα 17.00 στό ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, ἡ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ διοργανώνει Ἡμερίδα μέ θέμα: Μετανθρωπισμός, ἀπειλή γιά τόν ἄνθρωπο

Σκοπός τῆς ἡμερίδος εἶναι ἡ ένημέρωση σχετικά μέ τήν ἰδεολογία τῆς λεγόμενης Μεγάλης ἐπανεκκίνησης, τήν ὁποἰα ξαφνικά καί καταιγιστικά προωθοῦν τά ΜΜΕ, ἡ διανόηση, οἱ Κυβερνήσεις καί τά μεγάλα συμφέροντα. Ἄνθρωποι, ἄγνωστοι ὡς τώρα, ὅπως ὁ Γιουβάλ Χαράρι προβάλλονται ὡς φιλόσοφοι καί ἐκθέτουν στό διεθνές κοινό τήν ἰδέα ὅτι ὅλα, ἡ κοινωνική ζωή, ἡ οἰκονομία, ἡ ἐπιστήμη, ἡ καθημερινότητα πρέπει νά ξεκινήσουν ἀπό τήν ἀρχή καί νά ἐξελιχθοῦν σέ κάτι οὐσιωδῶς διαφορετικό ἀπό ἐκεῖνο πού ἔπλασε ὁ Θεός. Πρέπει νά βροῦν ὅλα ἄλλο προσανατολισμό καί ἄλλους στόχους. Αἰχμή αὐτῆς τῆς φιλοσοφίας εἶναι ὁ λεγόμενος Μετανθρωπισμός. Πρέπει, ἰσχυρίζονται οἱ «ἱεραπόστολοι» τῆς νέας ἰδεολογίας, ὁ ἄνθρωπος νά ἀναδομηθεῖ μέ τή βοήθεια τῆς βιολογίας καί τῆς πληροφορικῆς, νά γίνει δυνατώτερος, τελειότερος, παραγωγικώτερος. Θά μπορέσει ἔτσι νά τελειοποιηθεῖ καί νά φθάσει, μέ τή βοήθεια τῆς τεχνολογίας, στήν ἀθανασία! Βέβαια ὁ κατεξοχήν «προφήτης» τοῦ μετανθρωπισμοῦ Χαράρι διακηρύσσει ἀνοιχτά καί ξεκάθαρα ὅτι γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ πρέπει νά ξεχάσουμε τήν ἐλεύθερη βούληση, δηλ. τή θεόσδοτη ἐλευθερία μας.

Πρόκειται γιά μία ἀνταρσία κατά τοῦ Δημιουργοῦ μας, ἕνα ἑωσφορικό παραλήρημα πού ἐπιχειρεῖ νά μετατρέψει τόν κατ΄εἰκόνα τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπο σέ δοῦλο, σέ μηχανικό, κυριολεκτικά, ἐξάρτημα ἑνός ἀνωνύμου δικτατορικοῦ, ἀντιχρίστου συστήματος.

Οἱ ἐκλεκτοί ὁμιλητές θά παρουσιάσουν ἀντικειμενικά τό ἰδεολόγημα τοῦ μετανθρωπισμοῦ ἀπό φιλοσοφικῆς, θεολογικῆς, νομικῆς καί τεχνολογικῆς πλευρᾶς, ὥστε οἱ συμμετέχοντες νά ἔχουν πλήρη εἰκόνα ὅσων ἤδη ἑτοιμάζονται γιά τήν ἀνθρωπότητα καί νά ἔχουν τή δυνατότητα ἐλεύθερης ἐπιλογῆς καί  τοποθέτησης.

Ἡ παρουσία μας στήν ἡμερίδα ἐκπέμπει μήνυμα ἐπαγρύπνησης γιά τίς ἐξελίξεις κα ἄρνησης ὑποταγῆς σέ ὁποιαδήποτε δαιμονική μεθόδευση κατά τοῦ ἀνθρώπου.

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.