Διαβάζετε τώρα
Πανηγυρικός Εσπερινός στην Ιερά Μονή Αγ. Αντωνίου

Πανηγυρικός Εσπερινός στην Ιερά Μονή Αγ. Αντωνίου

Τελέστηκε σήμερα, παραμονή της εορτής  του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου, ο Πανηγυρικός Εσπερινός στην Ιερά Μονή Αγίου Αντωνίου.

Στήν νό­τι­α πλευ­ρά τοῦ βρά­χου Πυ­ξά­ρι, στήν πε­ρι­ο­χή τῶν Κο­φι­νί­ων καί πλη­σί­ον τοῦ να­ΐ­σκου τοῦ Γε­νε­σί­ου τῆς Θε­ο­τό­κου ὑ­ψώ­νε­ται σή­με­ρα ἀ­να­στη­λω­μέ­νο σέ νέ­α δι­α­μόρ­φω­ση τό πα­λαι­ό σπη­λαι­ῶ­δες μο­νύ­δρι­ο τοῦ κα­θη­γη­τῆ τῶν μο­να­στῶν ἁ­γί­ου Ἀ­ντω­νί­ου τοῦ Με­γά­λου. Στόν τοῖ­χο κρέ­με­ται ἀ­κό­μα τμῆ­μα τῆς πα­λαι­ᾶς ἀ­νε­μό­σκα­λας, συ­νηρ­μο­σμέ­νης μέ μι­κρούς ξύ­λι­νους δο­κί­σκους.

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.