Διαβάζετε τώρα
Αγιος Ιωάννης ο Ρώσος

Αγιος Ιωάννης ο Ρώσος

Στις 27 Μαΐου κάθε χρόνο εορτάζεται η μνήμη του αγίου Ιωάννου του Ρώσου

Ὁ ἅγιος, εἶναι τὸ χαρμόσυνο μήνυμα τῆς εἰρήνης τοῦ Θεοῦ.

Αὐτὴ τὴν εἰρήνη θέλησαν νὰ πάρουν μαζί τους οἱ κατατρεγμένοι καὶ ξερριζωμένοι κάτοικοι μιᾶς πόλης τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ὅταν, ἀπὸ τὸ Προκόπι τῆς Καππαδοκίας, μετοικήσανε στὴν Εὔβοια, στὸ παλιὸ ᾿Αχμὲτ ᾿Αγᾶ, τὸ καινούργιο Προκόπι.

Ἄφησαν πίσω τους περιουσίες, σπίτια, χτήματα, ὅλα τὰ καλά τους. Πῆραν μαζί τους λίγα δέματα, μὲ τ᾽ ἀπαραίτητα, ἴσως καὶ λίγα φλουριὰ – καὶ πῆραν τὴν πολυτιμώτερη, κοινὴ περιουσία τους, τὸ σκήνωμα τοῦ ἀνθρώπου πού, κάποτε, εἶχε ἁγιάσει στὰ δικά τους χώματα.

Οἱ πατρίδες αἰχμαλωτίζονται, οἱ ἰδέες ὅμως μένουν πάντοτε ἐλεύθερες κι᾿ αὐτὴ τὴν ἐλευθερία θέλησαν νὰ προστατεύσουν οἱ κάτοικοι ἀπ᾽ τὸ Προκόπι, ὅταν μεταφέρανε μαζί τους, στὴν καινούργια τους πατρίδα, ὅ,τι εἶχε σταθεῖ, πάντοτε, γι᾿ αὐτούς, τὸ χαρμόσυνο μήνυμα τῆς εἰρήνης τοῦ Θεοῦ.

Τὸ γεγονὸς εἶναι ἱστορικό: τὸν ᾿Οκτώβριο τοῦ 1924, μὲ τὸ καράβι «Βασίλειος Δεστούνης», ποὺ μετέφερε ἕνα μέρος τοῦ πληθυσμοῦ ἀπὸ τὸ Προκόπι γιὰ ἐγκατάσταση στὸ ᾿Αχμὲτ ᾿Αγᾶ τῆς Εὔβοιας, ἔφθασε στὴν προκυμαία τῆς Χαλκίδας καὶ τὸ σεπτὸ σκήνωμα τοῦ ᾿Αγίου ᾿Ιωάννου τοῦ Ῥώσσου.

Μισός, σχεδόν, αἰώνας πέρασε ἀπὸ κείνη τὴν ἡμέρα καὶ τὸ καινούργιο Προκόπι ζεῖ καὶ χαίρεται γύρω ἀπὸ τὴ μεγάλη ἐκκλησία τοῦ ᾿Αγίου του, ποὺ ἔχει γίνει κι’ ἕνα ἀπὸ τὰ δημοφιλέστερα προσκυνήματα στὴν Ἑλλάδα. Οἱ σελίδες ποὺ ἀκολουθοῦν εἶναι μιὰ ἀφήγησῃ τοῦ βίου τοῦ ᾿Αγίου ᾿Ιωάννου τοῦ Ῥώσου σύμφωνα μὲ τὰ λίγα γνωστὰ γεγονότα τῆς ζωῆς του καὶ μέσα στὰ ἱστορικὰ πλαίσια τῆς ἐποχῆς ποὺ ἔζησε.

Ἡ ἡμερομηνία τῆς γεννήσεως τοῦ ᾿Αγίου δὲν εἶναι γνωστή. Τὴν τοποθετοῦν κάπου γύρω στὰ 1690. Οὔτε εἶναι γνωστὸ τ᾿ ὄνομα τοῦ χωριοῦ ἢ τῆς πόλης ποὺ γεννήθηκε στὴν περιοχὴ τῆς Μικρῆς Ῥωσίας. Εἶναι ὅμως γνωστὴ ἡ ἡμερομηνία τῆς αἰχμαλωσίας του ἀπὸ τοὺς Τούρκους: 1711. Ἐπίσης, εἶναι γνωστὴ καὶ ἡ ἀκριβὴς ἡμερομηνία τοῦ θανάτου τοῦ Ἁγίου : 27 τοῦ Μάη 1730, στὸ Προκόπι τῆς Καππαδοκίας.

(Πρόλογος του βιβλίου: Ἡ μορφή ἑνός Ἁγίου, Ἰωάννης ὁ Ρῶσος, της Ελένης Καριτά, εκδ. Τήνος)

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.