Διαβάζετε τώρα
Εόρτιες ευχές του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοκλήτου

Εόρτιες ευχές του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοκλήτου

Ἡ ἔλευσις τοῦ νέου σωτηρίου ἔτους 2024 βρίσκει τὴν ἀνθρωπότητα ὁλάκερη καὶ πολὺ περισσότερο τὴν γειτονική μας περιοχὴ ἐν μέσῳ πολέμων, ἀκαταστασιῶν καὶ ἀδικιῶν.

Ἀσφαλῶς ἡμεῖς οἱ Χριστιανοὶ δὲν ἀπελπιζόμεθα, ἐφόσον διακρίνουμε σὲ κάθε στιγμὴ τῆς ζωῆς μας ἀλλὰ καὶ τῆς ἀδιάκοπης ῥοῆς καὶ συνεχοῦς διαδοχῆς τοῦ πανδαμάτορος χρόνου, ὅτι ἡ ἐλπίδα καὶ ἡ σωτηρία μας πηγάζει ἀπό τὸν ἐκ τῆς Παρθένου σαρκωθέντα καὶ ἐκ τῶν νεκρῶν ἀναστάντα Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν. Ἔχοντες Αὐτὸν βεβαίαν καὶ ἀσφαλῆ ἄγκυραν τοῦ βίου μας, ὑποδεχόμεθα τὸ νέον ἔτος μὲ ἐλπίδα καὶ πίστιν.

Εὔχομαι ἐκ βάθους καρδίας ὅπως ὁ Πανάγαθος Θεὸς, διὰ πρεσβειῶν τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Βησσαρίωνος, Ἐπισκόπου Σταγῶν, καὶ πάντων τῶν ἐν Μετεώροις διαλαμψάντων Ὁσίων Πατέρων, χαρίζῃ εἰς ἕνα ἕκαστον ἐξ ὑμῶν ὑγίειαν, χαρὰν καὶ προκοπὴν βίου. Τὸ δὲ νέον ἔτος νὰ ἀποβῇ καρποφόρον, μεστὸν πάσης ἀρετῆς καὶ ἀγάπης, ἡ ὁποῖα θὰ ἐπιστεγάζῃ κάθε ἐνέργειαν τοῦ Συλλόγου σας πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ τῆς Ἁγίας αὐτοῦ Ἐκκλησίας.

Καλὸν καὶ εὐλογημένον ἔτος.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ὁ Σταγῶν καὶ Μετεώρων ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

 

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.