π. Γεώργιος Μεταλληνός

Κυριακή της Απόκρεω: Αγάπη ναι, αλλά πoιά αγάπη;

«ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε» (Ματθ. κε’ 40) 1. Η…

Η Ουνία-Πρόσωπο και Προσωπείο

Με αφορμή τα γεγονότα της Ουκρανίας θα ήταν σκόπιμο να θυμηθούμε το ρόλο της Ουνίας…

Ο Στρατηγός Ι. Μακρυγιάννης και η Ελληνορθοδοξία

ΚΑΤΑ τήν ἐλεύθερη περίοδο τοῦ ἐθνικοῦ μας βίου, πού συμπίπτει μέ τήν ἵδρυση (±1830) καί…

π. Γ. Μεταλληνός: Κριτική θεώρηση της πορείας του Οικουμενικού Διαλόγου

1. Η τραγωδία του σχίσματος (1054) και η οδυνηρή παράτασή της, ως και οι καταθλιπτικές…

π. Γεώργιος Μεταλληνός – Ταφὴ ἢ καύση;

Ἡ ταφὴ τῶν νεκρῶν εἶναι δομικὸ στοιχεῖο τοῦ ἑλληνορθόδοξου πολιτισμοῦ καὶ θεμελιώδης πρακτικὴ τῆς Ὀρθοδόξου…