ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ

Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Σιαμάδων

Ιστορικά στοιχεία για το Μοναστήρι Από το συγκρότημα του μοναστηριού σώθηκε μόνο το καθολικό που…