Διαβάζετε τώρα
Προσκύνηση της Τιμίας Αλύσεως του Αγίου και ενδόξου Αποστόλου Πέτρου

Προσκύνηση της Τιμίας Αλύσεως του Αγίου και ενδόξου Αποστόλου Πέτρου

Εορτάζει στις 16 Ιανουαρίου εκάστου έτους.

Σην προσκυνούντα Πέτρε σειράν τιμίαν,
Σειράς μακράς λύσον με των εγκλημάτων.
Σειρὴν προσκυνέω Πέτρου δεκάτη ενὶ έκτῃ.

Βιογραφία
Την ημέρα αυτή τελούμε την προσκύνηση της τιμίας αλυσίδας του Αγίου Αποστόλου Πέτρου, με την οποία τον έδεσε και τον έριξε στην φυλακή ο τετράρχης Ηρώδης, σύμφωνα με την εξιστόρηση του Ευαγγελιστή Λουκά στις Πράξεις των Αποστόλων (12ο κεφάλαιο των Πράξεων).

Ο Ηρώδης έβαλε τους Ιουδαίους και συνέλαβαν τον Απόστολο Πέτρο κατά τις ημέρες της εορτής των αζύμων. Και όταν τον έπιασε, τον έβαλε στην φυλακή. Τη νύκτα, πριν την ημέρα κατά την οποία ο Ηρώδης έμελλε να τον παρουσιάσει στον λαό, ο Απόστολος Πέτρος κοιμόταν μεταξύ δύο στρατιωτών και φρουροί φύλαγαν μπροστά στο κελί του. Ξαφνικά ήλθε Άγγελος Κυρίου και έλαμψε φως στο κελί. Αφού κτύπησε την πλευρά του Πέτρου, τον ξύπνησε και του είπε: «Σήκω γρήγορα». Και έπεσαν οι αλυσίδες από τα χέρια του.

Εις την περιοχήν του Πραιτωρίου εντός της Παλαιάς Πόλεως των Ιεροσολυμων.

Κάποιοι Χριστιανοί ευσεβείς διαφύλαξαν αυτή την αλυσίδα διαδοχικά από γενεά σε γενεά, μέχρι που την μετέφεραν στην Κωνσταντινούπολη και την εναπέθεσαν στο ναό του Αγίου Πέτρου, που βρίσκεται μέσα στη μεγάλη Εκκλησία, όπου ετελείτο και η Σύναξη του Αποστόλου.

Εις τον χώρον του παρεκκλησίου τούτου,  χώρον του Πραιτωρίου, ήτοι του Διοικητηρίου επί της Ρωμαϊκής εποχής, εφυλάσσετο φυλακισμένος ο απόστολος Πέτρος υπό Ηρώδου του βασιλέως, προκειμένου, ίνα προσφέρη τούτον προς εκτέλεσιν εις τους Ιουδαίους, ίνα ικανοποιήση τούτους, ως συνέβη με τον απόστολον Ιάκωβον, υιόν του Ζεβεδδαίου και αδελφόν του Ευαγγελιστού Ιωάννου, ( Πραξ. 12,1-3).

Εν ω ταύτα ο Ηρώδης ετεκταίνετο, ο Θεός δι’ αγγέλου απελευθέρωσεν τον απόστολον Πέτρον της αλύσεως ταύτης και απέλυσε της φυλακής οδηγήσας εις την πύλην έξω της πόλεως εν η και άφαντος εγένετο, (Πραξ. 12, 10-11).
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.