Η Μάχη του Αλή Βεράν. Η χαράδρα του θανάτου… [17 Αυγούστου 1922]

Ο Τρικούπης θέλει να προχωρήσει. Σκοπός του είναι το Μπανάζ. Ελπίζει ακόμη να ενωθεί με…